Behandeling

Het is niet altijd even makkelijk om kinderen groot te brengen. Zeker in deze hectische tijd. Ons leven wordt steeds drukker en ook onze kinderen ervaren dit. Met name op school, maar ook daarbuiten. Als kinderen, maar ook hun ouders, teveel prikkels te verwerken krijgen kan hun energie systeem overbelast raken. Dit kan gevolgen hebben voor het gedrags- en fysieke niveau van de kinderen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld woede aanvallen krijgen, onhandelbaar worden, slecht slapen, concentratieproblemen ontwikkelen of teruggetrokken gedrag vertonen. Daarnaast kunnen ze klachten krijgen als eczeem, hoofdpijn en buikpijn.

Als gezins- en kindercoach biedt de kleine indiaan hulp aan gezinnen door middel van o.a.  kindermassages en de Reversie Methode®.  Ouders en kinderen worden begeleid om samen op zoek te gaan naar een prettigere leefomgeving. Daarbij krijgen ouders handvatten om thuis verder mee aan de slag te gaan.

Wat is de Reversie methode®

De Reversie Methode®, ontwikkeld door Sylvia Leegwater, staat letterlijk voor het terug draaien van de tijd. In de praktijk zien we dat kinderen juist dat gedrag gaan vertonen of juist tegen die ervaring aanlopen waar ouders ze voor hadden willen beschermen. Deze methode geeft ouders op een liefdevolle wijze meer inzicht in welke gedragingen de ouders aan hun kind laten zien en hoe het kind daarop reageert.

Hoe zien sessies eruit?

De eerste sessie bestaat uit een intake waarbij samen met de ouder(s) de vorm en de inhoud van de sessies wordt bepaald. Dit is afhankelijk van de zorgvraag. Daarnaast zal het kind worden gemasseerd. Afhankelijk van de zorgvraag bestaat de behandeling uit gemiddeld 3 of 5 sessies.

De sessies hebben uiteindelijk als doel om een prettigere sfeer te ontwikkelen binnen het gezin. Doordat het kind weer lekker in zijn of haar vel zal zitten en door grip op het gedrag te krijgen.

Herkent u zich in bovenstaande verhaal en bent u nieuwsgierig geworden naar de hulp die de kleine indiaan voor uw gezin kan betekenen? Neem dan telefonisch contact op om een intakegesprek in te plannen.

Female hand holding a pen and writing a plan in a planner